2024/2025-ös tanévre jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

OM: 201041

A felvételt nyert tanulók végleges listáját (egyeztetett felvételi jegyzék) április 26. után tesszük közé honlapunkon. A felvételi végleges eredményéről 2024. május 2-ig értesítjük a felvételiző tanulókat és szüleiket!

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2024. április 8-10. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni.

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.

 

Ideiglenes rangsor Oktatási azonosító/jelige Pontszám
1 72791650665 25
2 72721412837 25
3 72867314779 25
4 72745383418 25
5 73081017101 25
6 72788869951 25
7 BB15 24
8 72673987230 24
9 72649128321 24
10 72691145413 24
11 72634213598 24
12 72721286473 24
13 72620875036 24
14 72709306744 24
15 72651472181 24
16 72703989457 24
17 73001542926 23
18 72780305469 23
19 TEKI 23
20 72741112130 23
21 72650528344 23
22 72862078024 23
23 72673356400 22
24 72703388279 21
25 72876220448 21
26 72759433594 21
27 72696885008 21
28 73016391550 21
29 72762866866 elutasítva
30 Elza0218 elutasítva
31 72713454716 elutasítva
32 72738421457 elutasítva
33 72639237897 elutasítva
34 72906737726 elutasítva

 

 

 

Kérjük, támogassa adója 1 % – ával szervezeteinket!

Véka és Korsó Alapítvány:

Adószám:  18175244-1-42

Oltalom Karitatív Egyesület:

Adószám19010409-1-42

Egyházi felajánlás:

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET):

Technikai szám: 0444

 

Köszönjük!!!!

 

 

 

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55.

 

 

♦ tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek számára ♦

 

 

Nappali tagozaton: 1-8. évfolyam, 9-12. évfolyam 

 

 

Iskolánk lehetőséget kínál 16. életévüket betöltött tanulók, dolgozó felnőttek számára is,
akik szeretnék 2-3 év alatt eredményesen befejezni félbehagyott tanulmányaikat

esti képzés keretében.

Esti tagozaton: általános iskola 1-8. évfolyam, gimnázium 9-12. évfolyam

Érettségi vizsga (felkészítés, vizsgáztatás)

 

 

 

Elérhetőség: Tel.: 06 1 295-0172 /06 70 4565221        E-mail: kincsei@wjlf.hu

Honlap: www.wesley.hu

 

Iskolánkról

A Budapest XVIII. kerületében (Pestszentlőrinc – Pestszentimre) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 2007/2008-as tanévtől tartja fenn és működteti a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot. Iskolánk pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el integráló iskolaként. Az iskolai munka kis létszámú osztályokban folyik, az egyéni segítségre szoruló gyermekekkel fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok egyénre szabottan foglalkoznak. Szociális asszisztens, pedagógiai asszisztens is támogatja tevékenységünket.

Tanulóink összlétszáma: 116 fő. Jelenleg tanulóink közel 40%-a kerületi lakos, de országos beiskolázási intézményként egyre nagyobb igény mutatkozik iskolánk iránt.

Híreink

Az intézmény
Céljai

Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden tanuló megfelel a követelményrendszernek, legyen akár átlagos képességű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási nehézséggel küzdő, emiatt esetleg kudarcra ítélt, akár tehetséges tanuló. Célunk, hogy sikerélményekhez jussanak, s önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek is eredményesen megfeleljenek. 

Pedagógiai céljaink, alapelveink

Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök és eljárások alkalmazását – az oktatás egész folyamatában érvényesítjük. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás/tanítás módszereivel színesítjük. Kiemelt szerepet szánunk a tehetséggondozásnak, ennek érdekében szakköröket működtetünk. A testi és lelki egészségre, egészséges életmódra nevelésre, valamint az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk. Egyházunk fontos nevelési feladatnak tartja a családi életre való nevelés területét.

Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő tanulók száma.

Alapító okiratunk értelmében ellátjuk: a beszédfogyatékos-, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztését.

Pedagógiai programunk része a hátrányos helyzetű-, sajátos nevelési igényű-, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók egyénre szabott, differenciált oktatása, valamint a tehetséggondozás. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű- és lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban hala-dók egyéni ütemüknek megfelelően haladhassanak.

Az intézmény alaptevékenysége

Általános Iskola

Nevelés-oktatás: 1 -8. évfolyamokon

Gimnázium

Nevelés-oktatás: 9 -12. évfolyamokon

Felnőttoktatás

1-12. évfolyamokon

Nevelés

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése oktatása, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján.