Felvételi eredmények

Az alábbi oktatási azonosítójú tanulók kezdhetik meg tanulmányaikat a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimáziumban a 2023/2024-es tanévben:

72688816697

72730861387

72736117833

72741514736

72754769349

72772572118

72803909717

73081023780

Nem nyertek felvételt:

72617550422

72644019244

72655252598

72659057199

72660651092

72677388565

72692617107

72702038946

72703686252

72723208340

72774021148

72880448769

72913447118

A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeken április 28-ig hivatalosan is értesítjük.

Gratulálunk!

Gazdig Róbert

  igazgató

 

 

Kérjük, támogassa adója 1 % – ával szervezeteinket!

Véka és Korsó Alapítvány:

Adószám:  18175244-1-42

Oltalom Karitatív Egyesület:

Adószám19010409-1-42

Egyházi felajánlás:

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET):

Technikai szám: 0444

 

Köszönjük!!!!

 

 

 

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55.

 

 

♦ tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek számára ♦

 

 

Nappali tagozaton: 1-8. évfolyam, 9-12. évfolyam 

 

 

Iskolánk lehetőséget kínál 16. életévüket betöltött tanulók, dolgozó felnőttek számára is,
akik szeretnék 2-3 év alatt eredményesen befejezni félbehagyott tanulmányaikat

esti képzés keretében.

Esti tagozaton: általános iskola 1-8. évfolyam, gimnázium 9-12. évfolyam

Érettségi vizsga (felkészítés, vizsgáztatás)

 

 

 

Elérhetőség: Tel.: 06 1 295-0172 /06 70 4565221        E-mail: kincsei@wjlf.hu

Honlap: www.wesley.hu

 

Iskolánkról

A Budapest XVIII. kerületében (Pestszentlőrinc – Pestszentimre) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 2007/2008-as tanévtől tartja fenn és működteti a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot. Iskolánk pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el integráló iskolaként. Az iskolai munka kis létszámú osztályokban folyik, az egyéni segítségre szoruló gyermekekkel fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok egyénre szabottan foglalkoznak. Szociális asszisztens, pedagógiai asszisztens is támogatja tevékenységünket.

Tanulóink összlétszáma: 116 fő. Jelenleg tanulóink közel 40%-a kerületi lakos, de országos beiskolázási intézményként egyre nagyobb igény mutatkozik iskolánk iránt.

Híreink

Az intézmény
Céljai

Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden tanuló megfelel a követelményrendszernek, legyen akár átlagos képességű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási nehézséggel küzdő, emiatt esetleg kudarcra ítélt, akár tehetséges tanuló. Célunk, hogy sikerélményekhez jussanak, s önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek is eredményesen megfeleljenek. 

Pedagógiai céljaink, alapelveink

Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök és eljárások alkalmazását – az oktatás egész folyamatában érvényesítjük. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás/tanítás módszereivel színesítjük. Kiemelt szerepet szánunk a tehetséggondozásnak, ennek érdekében szakköröket működtetünk. A testi és lelki egészségre, egészséges életmódra nevelésre, valamint az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk. Egyházunk fontos nevelési feladatnak tartja a családi életre való nevelés területét.

Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő tanulók száma.

Alapító okiratunk értelmében ellátjuk: a beszédfogyatékos-, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztését.

Pedagógiai programunk része a hátrányos helyzetű-, sajátos nevelési igényű-, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók egyénre szabott, differenciált oktatása, valamint a tehetséggondozás. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű- és lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban hala-dók egyéni ütemüknek megfelelően haladhassanak.

Az intézmény alaptevékenysége

Általános Iskola

Nevelés-oktatás: 1 -8. évfolyamokon

Gimnázium

Nevelés-oktatás: 9 -12. évfolyamokon

Felnőttoktatás

1-12. évfolyamokon

Nevelés

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése oktatása, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján.