Az iskolakert indítását az Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Iskolakert Alapozó Alprogram tette lehetővé 2019-ben, a szükséges eszközök biztosításával és szakmai segítségnyújtással.

 

Együttműködési megállapodás

 

Iskolakert Program

 

Szervezet neve:
Iskolakertekért Alapítvány (Alapítvány)

Székhelye: 1172 Budapest, Petri u. 2.
Adószáma: 18646504-1-42
Nyilvántartási száma: 0101-0012030
Képviselő neve: Pauliczky Nóra

Intézmény (Együttműködő partner) neve:
Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Címe: 1188. Budapest, Podhorszky utca 51-55.

Fenntartója:
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

OM azonosítója: 201041

Képviselője:
Gazdig Róbert intézményvezető

 1. Együttműködő partner a közösen megfogalmazott értékek és célok mentén szakmai együttműködést alakít ki az Iskolakertekért Alapítvánnyal.

A közösen elfogadott értékek:

A kert élmény, kikapcsolódás, felfedezés, örömet nyújtó közeg gyerekek és pedagógusok számára egyaránt. A gyermekeket nyitottabbá teszi a természetre, annak éves ritmusára, hatásainak befogadására, működésének megértésére.

A kertben végzett tevékenység összetettségénél fogva is kiváló lehetőség a személyiség harmonikus fejlesztésére: a tanultak gyakorlatban történő előhívására, a kísérletre, a kooperálásra, új esztétikai élmények és érzékelések megtapasztalására, a gyermekek kertészeti alapoktatására, ökológiai folyamatok szemléltetésén keresztül alapvető környezet- és természetvédelmi szükségszerűségek felismertetésére, az egészséges és környezetbarát élelmiszer, valamint a tudatos fogyasztási szokások népszerűsítésére.

Mindezekért közös célunk:

 • kihasználni az iskolakertben rejlő pedagógiai lehetőségeket, ösztönözni a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú és valóságalapú tanítását;
 • az iskolakertet, mint a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés gyakorlóterepét működtetni, bemutatni természeti környezetünket, mint életünk alapját;
 • a közösen végzett tevékenységek által megmutatni az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, a generációkon átívelő tudás fontosságát, a munka becsületét;
 • népszerűsíteni az ökológiai gazdálkodás szemléletét és módszereit alkalmazó iskolai kertészkedést, mint a természetet és az emberi kultúrát szervesen összekapcsoló tevékenységet.
 1. Együttműködő partner elfogadja, hogy iskolakertnek azt a (több részterületből összeadódó vagy egybefüggő; szabadföld, magaságyás vagy konténer) területet tekintjük, melyet valamely gyermekközösség (többségében óvodai, iskolai) rendszeres és értelmező tevékenységgel gondoz és azt az oktatás-nevelés szolgálatába állítja. A rendszeres tevékenység biztosításához minimum 20 m2-es iskolakerti terület szükséges; speciális indok esetében ettől el lehet térni. 
 1. Jelen együttműködési megállapodással Együttműködő partner belép (illetve tagságát megerősíti) az Iskolakertekért Alapítvány által koordinált Iskolakert-hálózatba. 
 1. Az Iskolakert-hálózatba való belépés ingyenes és az 5. pontban meghatározott kötelezettségekkel jár. 
 1. Együttműködő partner, mint Iskolakert-hálózati tag vállalja, hogy:
  • hozzájárul adatainak kezeléséhez az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően;
  • kétévente eleget tesz az Alapítvány adatszolgáltató felkérésének, a kapcsolattartó személyében bekövetkező esetleges változást 15 napon belül bejelenti az Alapítvány felé, aki frissíti azt adatbázisában, hálózati levelezőlistájában;
  • az iskolakert működését nyomon követi és lehetőségei szerint támogatja működési feltételeit;
  • kezdeményezi intézményében az iskolakert-munkacsoport (javaslat legalább 2 fő) felállítását;
  • az iskolakerti tevékenységeket megjeleníti pedagógiai programjában;
  • az iskolakerti munkák és tevékenységek számára kommunikációs felületet biztosít honlapján vagy iskolai faliújságján;
  • legalább évente egy alkalommal engedélyezi az iskolakert irányítójának és/vagy a munkacsoport képviselőjének részvételét iskolakert szakmai műhelyprogramon vagy az évente megrendezésre kerülő ingyenes országos Iskolakert-hálózati találkozón.
 1. Az együttműködés részeként az Iskolakertekért Alapítvány, az általa koordinált Iskolakert-hálózaton keresztül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Együttműködő partner részére:
  • hírlevelein és honlapján keresztül az iskolakert működtetésével kapcsolatos szakmai anyagokat, aktuális információkat közöl;
  • megjelenő iskolakerti kiadványainak elektronikus változatát ingyenesen rendelkezésre bocsátja;
  • megyei szintű nyitott iskolakert-műhelynapokat szervez, melyeken Együttműködő partner delegált képviselőinek ingyenes megjelenést biztosít;
  • évente megrendezett országos Iskolakert-hálózati találkozóra ingyenes megjelenést biztosít;
  • lehetőséget ad az Alapítvány által kiírt pályázatokon való részvételre;
  • az Alapítványhoz beérkező, iskolakerti célú növények, eszközök, szolgáltatások ingyenes felajánlását közvetíti;
  • kedvezményt közvetít iskolakert működtetéséhez szükséges eszközök vásárlásához (pl. 20% kedvezményt biztosító OÁZIS-kártya);
  • lehetőséget kínál iskolakerti vonatkozású szakmai anyagok közös elkészítésére;
  • lehetőséget biztosít az Alapítvány országos nézettségű honlapján és FB oldalán, hírlevelében való bemutatkozásra, saját és közérdekű hírek megosztására;
  • közös érdekképviseletet biztosít az iskolakertben felmerülő problémák megoldásának keresésében a megfelelő fórumokon.

Kelt: Budapest, 2019. 03.22.