Gyakran Ismételt Kérdések

Összegyűjtöttünk pár kérdést, amelyek a leggyakrabban hangzanak el az érdeklődések során. Ha lennének még kérdései, kérem, keressenek bennünket a megadott elérhetőségeinken!

Milyen iskola a Wesley Kincsei?

Normál, integráló iskola vagyunk. Fenntartója a  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), metodista hitvallású egyház. Az iskolába jelenleg 83 diák jár. A diákok körülbelül fele a XVIII. kerületből, a másik fele pedig más kerületből érkezik, illetve bejáró tanuló. Egyre több tanuló érkezik, aki valamilyen problémával küzd. Nagyon sok olyan tanulót fogad be az iskola, akik nem bírják más iskolák teljesítmény-orientált képzését, vagy a nagy osztálylétszám miatt kialakuló hátrányokat.

Az iskolai munka kis létszámú osztályokban, évfolyamonként egy osztállyal történik, családias légkörben.  A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára gyógypedagógiai, gyógytestnevelői, logopédiai és pszichológiai gondozást biztosítunk.

Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint:

„Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden tanuló megfelel a követelményrendszernek, legyen akár átlagos képességű, sajátos nevelési igényű, magatartás- és/vagy figyelemzavarral küzdő, tanulásában akadályozott, emiatt esetleg kudarcra ítélt, akár tehetséges tanuló. Célunk, hogy sikerélményekhez jussanak, s az önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek is eredményesen megfeleljenek. Élményekben dús mindennapokat és érzelmekben gazdag légkört igyekszünk teremteni, ahol a tanulás, alkotó, felfedező jellege megvalósul.”

Hogyan történik a jelentkezés?

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap segítségével lehet a gyp.wesleykincsei@gmail.com címen. Kollegánk rövid időn belül felveszi Önökkel a kapcsolatot.

A gimnáziumi osztályba a jelentkezés történhet a központi jelentkezés keretében, de természetesen, történhet az előzőekben leírt módon is.

Mennyi a tandíj, fizetős iskola-e?

Intézményünkben nincs tandíj. Alapítványi hozzájárulással támogathatják munkánkat.

Szoktak lenni, és ha igen mikor, “nyílt napok” az iskolában?

A Facebook oldalunk eseményei között mindig meghirdetjük a nyílt napokat. Általában október-november hónapbn történik. Leendő első osztályos tanulóknak Iskolacsipegető címmel február hónapban tartunk játékos foglalkozással egybekötött intézmény bemutatást.

Egyházi iskola - ez mit jelenti?

Intézményünk fenntartója az MET, de a tanulók szempontjából ez nem jelent különbséget más iskolákhoz viszonytva. Nálunk nem kell kötelezően csatlakozni az egyházhoz. Intézményünkben etika oktatás van.

Körzetesnek kell lennie?

Nem kell körzetesnek lennie. Intézményünk országos beiskolázási körzetű, tanulóink különböző kerületekből, sőt, más településekről is érkeznek hozzánk.

Milyen nyelvet tanulnak?

4-8. évfolyamon angol, gimnáziumban angol és német nyelvet tanulnak diákjaink.

Milyen lehetőség van az iskolai légkör megismerésére?

Igény szerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy hosszabb időt is eltölthessenek az érdeklődő tanulók, személyesen is megtapasztalhassák, milye Kincseisnek lenni. Iskolánknak fontos, hogy tanulóink jól érezzék magukat, közösségként tekintsenek magukra. Ilyenkor megnézzük, hogy érzi magát a tanuló nálunk, hogyan fogadja el a közösség, illetve hogyan fogadja el őt a közösség (tanulók és tanárok egyaránt).

Meddig tart egy tanítási nap?

A tanítás 8.00-kor kezdődik. 40 perces tanóráink vannak, így a 6. órának már 12.55-kor, a 7.-nek 14.00-kor vége van. Osztályfoktól függően, általában 5-6-7 óra van egy nap.

Étkezés hogyan történik az iskolában? Diétára van-e lehetőség?

Intézményünkben napi háromszori étkezést biztosítunk. Szükség esetén diétás étrendet tudunk rendelni, de ezt minden esetben előre egyeztetni szükséges. Állami támogatás nálunk is biztosított.

Tudok csatlakozni az iskolához év közben is? Ha igen, milyen feltételekkel?

Tanév közben is lehetséges a felvétel. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap segítségével lehet a gyp.wesleykincsei@gmail.com címen. Kollegánk rövid időn belül felveszi Önökkel a kapcsolatot.

Milyen gyerekek járhatnak az iskolába?

Akik más általános iskolába, gimnáziumba is. Fogadunk továbbá beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat. SNI tanulók közül fogadhatunk beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulókat.

Milyen szakkörök vannak?

A 2019/2020-as tanévben szakköreink: csillagász, sakk, foci, kézműves, nyelvi kompetencia fejlesztés.

Mire számíthatok a személyes beszélgetésen?

A személyes beszélgetés célja, hogy jobban megismerjük egymást. A kötetlen beszélgetés során az osztályfőnök és a gyógypedagógus, esetenként az igazgató, vagy helyettese vesz részt. Megismerjük a tanuló eddigi életútját, a szakemberek által leírt véleményeket. Kíváncsiak vagyunk a tanuló nehézségeire, erősségeire, motivációs lehetőségeire. Igyekszünk minden esetben tanáccsal segíteni a további lépéseket.

Az iskolában történik a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése?

Igen. Saját, intézményi alkalmazásban álló gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, iskolapszichológus és szociális asszisztens segíti munkánkat.

Úgy láttam, kicsi az iskola. Van tornaterme? Vagy hol tartják a testnevelés órákat?

Intézményünkben nincs tornaterem. Együttműködési megállapodásunk van a Pestszentimrei Sportkastéllyal és a Kastélydombi Uszodával, ahol a testnevelés órák és a sportfoglalkozások zajlanak, a legkorszerűbb körülmények között.

Az iskolába járó tanulók hol tudnak továbbtanulni?

Intézményünk felkészíti tanulóinkat a központi felvételire. A felvételi során átlagos teljesítményt szoktak nyújtani, így igen széles körű a lehetőségeik. Olyan intézményekbe jelentkeznek és nyernek felvételt, mint a kerület más iskoláiból jelentkező tanulók.

A tankönyvek beszerzése hogy történik? Itt is van állami támogatás?

Intézményünkben központilag történik a tankönyvek beszerzése, ugyanúgy, mint más iskolákban. Állami támogatás nálunk is biztosított.