Iskolánk – pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el, kijelölő-befogadó iskola vagyunk. Az iskolai munka kis létszámú osztályokban folyik, az egyéni segítségre szoruló gyermekekkel gyógypedagógus (logopédus), iskolapszichológus egyénre szabottan foglalkozik.Iskolánk szeretetteljes, családias légkörével, gyermekközpontú pedagógiájával olyan iskola kíván lenni, ahol minden tanuló megfelel a követelményrendszernek, legyen akár átlagos képességű, sajátos nevelési igényű, magatartás- és/vagy figyelemzavarral küzdő, tanulásában akadályozott, emiatt esetleg kudarcra ítélt, akár tehetséges tanuló. Célunk, hogy sikerélményekhez jussanak, s az önmagukhoz mérten felállított követelményrendszernek is eredményesen megfeleljenek.

Élményekben dús mindennapokat és érzelmekben gazdag légkört igyekszünk teremteni, ahol a tanulás, alkotó, felfedező jellege megvalósul.

A tanulás tanítása pedagógiai programunk egyik fő eleme. A tananyag tartalmából függően egyéni, páros, kiscsoportos, vagy kooperatív munkaformákat alkalmazunk.
A multikulturális tartalmak feldolgozása és beépítése a tanítási órák anyagába szintén nevelő – oktatómunkánk szerves részét képezi.

Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban haladók egyéni ütemüknek megfelelően sajátítsák el az új ismereteket.

Gimnázium

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

Esti gimnázium

Iskolánk lehetőséget kínál 16. életévüket betöltött tanulók, dolgozó felnőttek számára is, akik szeretnék két-három év alatt eredményesen befejezni félbehagyott tanulmányaikat
esti képzés keretében. A felnőttoktatás elvárásrendszere nem tér el a nappali rendszerű oktatásétól. A tantárgyi-, az alapműveltségi- és az érettségi vizsga követelményei is megegyezőek.

 

Lelkes, tanulni vágyó jelentkezőket várunk a 2020/2021-es tanév a nappali és esti tagozatának 9. évfolyamára